Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

DGfE 2020 - 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie e. V.

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 10.06.2020 - 13.06.2020
Miesto konania: Freiburg, Germany
Linka na podujatie alebo prihlásenie: http://www.epilepsie-tagung.de