Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

25th Conference of the European Society of Neurosonology of Cerebral Hemodynamics (ESNCH)

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 03.04.2020 - 05.04.2020
Miesto konania: Belehrad, Srbsko
Linka na podujatie alebo prihlásenie: http://neurosonology2020.esnch.org/