Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

34th International Epilepsy Congress

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 28.08.2021 - 01.09.2021
Miesto konania: Paris, France
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://www.epilepsycongress.org/iec/