Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Optimal Neuroethology of Movement and Motor Control - Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery (BIRS)

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 19.05.2019 - 24.05.2019
Miesto konania: Banff, Alberta, Canada
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://www.birs.ca/events/2019