Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

7th International Conference on Transcranial Brain Stimulation

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 03.03.2020 - 05.03.2020
Miesto konania: Stuttgart, Germany