Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

IX. SYMPÓZIUM NEUROLÓGOV A NEUROCHIRURGOV NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 13.06.2019 - 14.06.2019
Miesto konania: Hotel Glamour, Zemplínska Šírava
Organizátor: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Svet zdravia – NsP Š. Kukuru Michalovce, Neurologické oddelenie
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «

Program podujatia na stiahnutie » TU «

Odborný garant: Doc. MUDr. Špalek Peter, PhD.Kontakt a koordinátor podujatia: prim. MUDr. Suč Martin, primár neurolog. odd. Michalovce, t.č.: 0905/946724, e-mail: martin.suc@svetzdravia.com

 

Organizačný výbor: MUDr. Kolibášová M., MUDr. Čuchran P., MUDr. Džugan J.,

MUDr. Feďáková D., MUDr. Dreisigová Z., MUDr. MUDr. Semjanová Ľ., MUDr. Kissiová V., MUDr. Romančáková S.Vedecký výbor: prof. MUDr. Gdovinová Z., CSc., prof. MUDr. Benetin J., PhD, prof. MUDr.

Šteňo J., DrSc., prof. MUDr. Beneš V., DrSc., Doc. MUDr. Špalek P., PhD, prof. MUDr.

Galanda M., CSc., doc. MUDr. Donáth V., PhD., doc. MUDr. Gajdoš M., CSc., MUDr. Illéš R.,

prof. MUDr. Herzig R., PhD, doc. MUDr. Ing. Petránek S., CSc., MUDr. Džugan J.Termín podania prednášok: aktívna účasť, zaslanie prednášok do 30.4.2019 elektronicky

na hore uvedený email.Kongresový poplatok 45 EUR (20 EUR registrácia + 25 EUR poplatok na stravu a spoločenské aktivity), platí sa celý poplatok, buď bankovým prevodom alebo na mieste.

 

Platba bankovým prevodom:

Slovenská lekárska spoločnosť

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

BIC: SUBA SKBX

VS: 19 1136 032

V poznámke uveďte meno účastníkaKredity: podujatie je zaradené do hodnotenia ARS CME.Predpokladaný časový rozvrh odborného programu:

13. júna 2019:

8.00 hod. registrácia,

9.00 – 12.30 hod. odborný program,

12.30 – 13.30 hod. obedová prestávka,

13.30 – 18.00 hod. odborný program,

20.00 hod. diskusný večer

 

14. júna 2019:

9.00 – 13.00 hod. odborný program,

13.00 – 14.00 hod. ukončenie podujatia a obedUbytovanie: individuálne (Hotel Glamour, Hotel Poštár, Hotel Chemes, Hotel Felícia,

Hotel Energetik, Penzión Hedera…).Témy podujatia:

- CMP v obraze súčasných zmien

- Vertebrogenné ochorenia - súčasný stav riešenia

- Bolesti hlavy a neuropatická bolesť

- Novinky vo FT epilepsie, operačná liečba epilepsie

- Nervosvalové ochorenia

- SM- neuroimunologická problematika a likvorológia

- Kazuistický seminár s krátkymi referátmi do 5 min. a následnou diskusiou NCH a N panelu

- Neuropsychiatrické poruchy, poruchy spánku - DBS, neurostimulátory...

- Varia