Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

4th International Conference on Neurology and Brain Disorders

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 19.11.2020 - 21.11.2020
Miesto konania: Rome Italy
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://neurologycongress.com/