Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prezidentka spoločnosti


foto Zuzana Gdovinová
Milé kolegyne a kolegovia, po trinástich rokoch sa slovenský a český neurologický kongres vracia opäť do Bratislavy, do novej budovy Slovenského národného divadla. Pre známu epidemiologickú situáciu je to v tomto roku už druhý neurologický kongres, ale chceli sme zachovať pravidelnosť a tiež aby 35. spoločný kongres prebehol v roku ako bol plánovaný.

Verím, že sa kongresu radi zúčastníte, organizátori sa snažia pripraviť zaujímavý a bohatý odborný program, ale bude priestor aj na osobné stretnutia a príjemne strávený čas v meste na Dunaji.

O účasť na kongrese prejavil záujem aj past prezident European Academy of Neurology, Prof. Dr. Claudio Bassetti. Žiaľ, pre povinnosti dekana Medical Faculty, University of Bern, Switzerland a paralelne prebiehajúci 19th European Narcolepsy Masterclass v Bologni, v rámci European Narcolepsy network ktorej súčasťou sú aj obidve naše republiky, sa podujatia zúčastní online.

Súčasťou podujatia bude aj 34. ročník Slovensko-českého epileptologického zjazdu.

Dovolím si Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozvať na kongres a budeme veľmi radi ak sa ho zúčastníte aktívne s prezentáciou Vašich vlastných skúseností.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.scnz2022.sk
Master in NEUROMETABOLISM AND CELL BIOLOGY FOR CLINICIANS


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESSekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr