Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Smútočné oznámenie

foto Zuzana GdovinováMilí kolegovia,
s hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že  po dlhej chorobe  nás opustil náš kolega, viceprezident Slovenskej ligy  proti  epilepsii a dlhoročný prednosta Kliniky detskej neurológie LF UK a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.

Česť jeho  pamiatkeSlovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia, síce nerada, ale musím Vám oznámiť, že počet podujatí, ktoré sa v súvislosti s aktuálnou epidémiou infekcie koronavírusom COVID 19 nekonajú, sa rozšíril aj o 34. česko-slovenský neurologický zjazd, ktorý sa mal konať v novembri 2020 v Olomouci.

Oznámil nám to v mene organizačného výboru prof. MUDr. Petr Kaňovský, PhD na základe rozhodnutia výboru Českej neurologickej spoločnosti a po predchádzajúcej konzultácii výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, kde sa väčšina členov výboru SNeS priklonila k presunu zjazdu na jeseň 2021. Presný dátum bude zverejnený neskôr.

Aktuálne obdobie je neľahké tak pre lekárov ako aj pre pacientov, ktorých kontakt s lekármi sa v mnohých prípadoch obmedzil len na telefón, čo je určite pre lekárov náročnejšie ako bežná každodenná kontaktná prax. Aby sme boli aspoň trochu nápomocní a možno ušetrili trochu Váš čas, pripravili sme v spolupráci s odbornými sekciami a zverejnili na stránke určité usmernenia pre pacientov ako sa majú v tomto neľahkom období správať, aby chránili seba, svoje okolie, ale aby bola o nich zabezpečená potrebná starostlivosť. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na príprave týchto materiálov podieľali.

Milé kolegyne a kolegovia, prajem Vám, aby ste toto obdobie prežili v rámci možností v pokoji a v zdraví a aby sme sa čím skôr vrátili do aspoň relatívne normálnych koľají a mohli sa venovať svojej práci a hlavne, aby sme sa mohli aj osobne stretnúť.

Nadchádzajúce obdobie určite nebude ľahké. V tom doterajšom zhone sme si mnohí často povedali, mať aspoň chvíľu pokoj a nikoho nevidieť. Ten pokoj samozrejme chceme všetci naďalej, ale až teraz vidíme, aké sú pre život dôležité sociálne kontakty a možnosť vzájomnej spolupráce. Tú určite budeme potrebovať, aby sme spoločne prekonali problémy, ktoré budú po tejto epidémii nasledovať.

Tak ešte raz, dávajte na seba pozor a zostane všetci zdraví.

COVID-19 informácie pre pacientov


COVID-19 Information for Patients


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESZMENA TERMÍNU
CONY 2020

Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Sekcia
Slovenská liga
proti epilepsii

obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr