Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia, som rada že sa Vám môžem prihovoriť z obnovenej stránky Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Slovenská neurologická spoločnosť je odborná vedecká spoločnosť, ktorá zastrešuje predovšetkým lekárov z odboru neurológia, ale je otvorená spolupráci s ostatnými odbormi, predovšetkým neurochirurgiou, radiológiou, kardiológiou, genetikou, rehabilitáciou, ale aj mnohými ďalšími. V dnešnej dobe elektronickej komunikácie je stránka spoločnosti najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou komunikácie nielen medzi členmi, sekciami, odbornými spoločnosťami, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Slovenská neurologická spoločnosť je členskou krajinou Európskej neurologickej akadémie (EAN), jej jednotlivé sekcie zabezpečujú spoluprácu s European stroke organisation (ESO), Movement disorders society (MDS) , International League Against Epilepsy (ILAE), kde sme členskými krajinami medzinárodnej organizácie, ale aj mnohými ďalšími zahraničnými odbornými spoločnosťami, ktoré organizujú rôzne odborné aktivity, mnohé so zameraním na vzdelávanie mladých lekárov.

Prajem nám všetkým úspešný vstup do roku 2020.

COVID-19 informácie pre pacientov


COVID-19 Information for Patients


Dôležité LinkyNAJLEPŠIE
PUBLIKÁCIE r. 2018ZMENA TERMÍNU
CONY 2020

Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Sekcia
Slovenská liga
proti epilepsii

obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr