Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

XXX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 13.03.2020 - 14.03.2020
Miesto konania: Hotel Park Inn, Bratislava
Organizátor: Neuropediatrická sekcia SNeS, Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK, Národný ústav detských chorôb a LF UK
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «