Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

9. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 05.11.2020 - 06.11.2020
Miesto konania: Bratislava, Hotel Holiday Inn
Organizátor: Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia SNeS