Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Cievna mozgová príhoda

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 27.02.2020
Miesto konania: Hotel Falkensteiner, Bratislava
Organizátor: Neurologický spolok Kramáre
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://cmp2020.berlina.sk