Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 24.09.2020 - 25.09.2020
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Žilina
Organizátor: Neurologický spolok Kramáre
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://dveakademie.berlina.sk/