Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

EAN Webinar European Reference Network for Rare Neurological Diseases: Adult leukodystrophies/early symptoms of late-onset Leukodystrophies by Fanny Mochel, Reference Center for Leukodystrophies, Institute for Brain and Spine, Paris, Fran

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 05.10.2021
Miesto konania: online
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «