Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 15.12.2021
Miesto konania: online
Organizátor: Sekcia Extrapyramídových ochorení SNeS
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «