Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 09.09.2021 - 10.09.2021
Miesto konania: hotel Holiday Inn Trnava
Organizátor: Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia Extrapyramídových ochorení SNeS, Sekcia pre bolesti hlavy SNeS, Neurologický spolok Kramáre
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://dveakademie2021.berlina.sk