Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

6th Edition of International Conference on Neurology and Brain Disorders

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 24.10.2022 - 26.10.2022
Miesto konania: Orlando, USA
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://neurologycongress.com/