Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 24.11.2022 - 25.11.2022
Miesto konania: Hotel Saffron, Bratislava
Organizátor: Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava, Orphanet Slovakia, Solen
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «