Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

XX World Congress of Stereotactic and Functional Neurosurgery

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 02.09.2024 - 06.09.2024
Miesto konania: Chicago, Illinois, USA
Organizátor: World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery
Linka na podujatie alebo prihlásenie: Home - WSSFN 2024