Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

66. Český a Slovenský sjezd klinické neurofyziologie

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 24.10.2019 - 25.10.2019
Miesto konania: Brno, Česká republika
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «