Sekcia detskej neurológie


Predseda:

MUDr. Magda Perichtová
E-mail: perichtova.magda@mail.t-com.sk
Telefón:

Adresa pracoviska:

Andreja Kmeťa 375,
01841 Dubnica nad Váhom

Členovia výboru:

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Katarína Okáľová
MUDr. Soňa Ostrihoňová
MUDr. Magdaléna Perichtová
MUDr. Eva Zavadilíková

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Ladislav Bratský
MUDr. Ľubica Taligová

Dozorná rada:

MUDr. Mária Karovičová
MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Jana Priputníková

Náhradní členovia dozornej rady:

MUDr. Roman Mego

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: perichtova.magda@mail.t-com.sk

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr