https://sksnes.sk/Odborna-verejnost.htm

Sekcia sclerosis multiplex


Predseda:

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie na stiahnutie » tu «
Odporúčania Sekcie sclerosis multiplex zo dňa 15.04.2020: liečba SM a COVID-19 na stiahnutie » tu «

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr