Sekcia sclerosis multiplex


Predseda:

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr