Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Web: http://www.snmo.sk


Predseda:

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
E-mail: peterspalek@seznam.cz


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika SZU, UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06  Bratislava 29


Voľby 2019:

Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: peterspalek@seznam.cz

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr