Slovenská liga proti epilepsii

Web: http://www.slae.sk

Predseda:

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
E-mail: eva.feketeova@upjs.sk
Tel.: +421 55 640 3787


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Odporúčania diagnostiky a liečby epilepsie
80th Anniversary of the Slovak League Against Epilepsy

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr