Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia


Predseda:

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
E-mail: z.gdovin@gmail.com
Telefón 055 / 6403790


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Dokumenty:

Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Správa o CV sekcii 2014-2018


Voľby 2019:

Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: z.gdovin@gmail.com

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr