Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia


Predseda:

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
E-mail: z.gdovin@gmail.com
Telefón: 055 / 6403790


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Členovia výboru:

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
MUDr. Andrea Petrovičová
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
MUDr. Miroslav Mako
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
MUDr. Ján Kothaj
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Jozef Haring
MUDr. Dáša Viszlayová

Dozorná rada:

MUDr. Lenka Lidíková-Dudášová
MUDr. Marek Bojda
MUDr. Marián Kyčina

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Správa o CV sekcii 2014-2018
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: z.gdovin@gmail.com

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr