Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia


Predseda:

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
E-mail: vnosal@gmail.com
Telefón: +421 0905 764 991


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika JLF UK a UNM
Kollárova 2
036 59 Martin

Členovia výboru:

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
MUDr. Ján Kothaj
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
MUDr. Miroslav Mako
MUDr. Andrea Petrovičová

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Jozef Haring
MUDr. Dáša Viszlayová

Dozorná rada:

MUDr. Marek Bojda
MUDr. Marián Kyčina
MUDr. Lenka Lidíková-Dudášová

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Zápisnicu zo zasadnutia výboru v Trnave dňa 5.12.2019 nájdete » TU «
Zápisnicu zo zasadnutia výboru v Martine dňa 26.9.2019 nájdete v časti Odborná verejnosť.
Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Správa o CV sekcii 2014-2018
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr