Sekcia pre bolesti hlavy


Predseda:


E-mail: 
Telefón:

Adresa pracoviska:

Členovia výboru:

MUDr. Babeta Hofericová
MUDr. Martina Kudláčová
MUDr. Jana Martinková, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Marek Krivošík
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Dozorná rada:

MUDr. Milan Červenák
MUDr. Silvia Mehešová
MUDr. Renáta Smiková

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: z.gdovin@gmail.com (aktuálne bez predsedu)

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr