Sekcia pre bolesti hlavy

Informácie o sekcii budú doplnené po voľbách.


Voľby 2019:

Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: z.gdovin@gmail.com (aktuálne bez predsedu)

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr