Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prezidentka spoločnosti


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia,

ani sme sa nenazdali, a opäť je tu čas vianočný a končí sa ďalší rok. Bol, a je to rok zložitý, hlavne čo sa týka zdravotníctva. Malé úspechy sme dosiahli, ale bez systémových zmien sa fungovanie zdravotníctva nezlepší. Nekončí sa len rok, skončilo sa aj funkčné obdobie súčasného výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti a v januári budú vyhlásené voľby do nového výboru.

Za uplynulé štyri roky sme sa snažili pracovať v prospech neurologickej spoločnosti, je na Vás to zhodnotiť. Vianoce ale nie sú čas na správu o činnosti, tú nájdete čoskoro na stránke spoločnosti a práve jej obnovenie považujem za veľmi dôležité z hľadiska vzájomnej komunikácie.

Prajem Vám všetkým príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, na chvíľu vypnutie z každodenných povinností, aj keď v našom povolaní sa to nikdy nebude týkať všetkých. Stále bude niekto v práci aby tí ostatní mohli byť aspoň na chvíľu so svojimi najbližšími. A práve o tom je naša práca, o vzájomnej pomoci a spolupráci. Tam kde chýba spolupráca to nikdy nemôže fungovať.

V novom roku prajem všetkým predovšetkým zdravie, ale aj úspechy v práci, lebo napriek všetkým problémom verím, že vyliečení pacienti a nové možnosti diagnostiky a liečby sú to, čo nás v tejto práci ešte stále drží.Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.
Po zaregistrovaní umožňuje link https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.
Master in NEUROMETABOLISM AND CELL BIOLOGY FOR CLINICIANS


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESSekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr