Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia, síce nerada, ale musím Vám oznámiť, že počet podujatí, ktoré sa v súvislosti s aktuálnou epidémiou infekcie koronavírusom COVID 19 nekonajú, sa rozšíril aj o 34. česko-slovenský neurologický zjazd, ktorý sa mal konať v novembri 2020 v Olomouci.

Oznámil nám to v mene organizačného výboru prof. MUDr. Petr Kaňovský, PhD na základe rozhodnutia výboru Českej neurologickej spoločnosti a po predchádzajúcej konzultácii výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, kde sa väčšina členov výboru SNeS priklonila k presunu zjazdu na jeseň 2021. Presný dátum bude zverejnený neskôr.

Aktuálne obdobie je neľahké tak pre lekárov ako aj pre pacientov, ktorých kontakt s lekármi sa v mnohých prípadoch obmedzil len na telefón, čo je určite pre lekárov náročnejšie ako bežná každodenná kontaktná prax. Aby sme boli aspoň trochu nápomocní a možno ušetrili trochu Váš čas, pripravili sme v spolupráci s odbornými sekciami a zverejnili na stránke určité usmernenia pre pacientov ako sa majú v tomto neľahkom období správať, aby chránili seba, svoje okolie, ale aby bola o nich zabezpečená potrebná starostlivosť. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na príprave týchto materiálov podieľali.

Milé kolegyne a kolegovia, prajem Vám, aby ste toto obdobie prežili v rámci možností v pokoji a v zdraví a aby sme sa čím skôr vrátili do aspoň relatívne normálnych koľají a mohli sa venovať svojej práci a hlavne, aby sme sa mohli aj osobne stretnúť.

Nadchádzajúce obdobie určite nebude ľahké. V tom doterajšom zhone sme si mnohí často povedali, mať aspoň chvíľu pokoj a nikoho nevidieť. Ten pokoj samozrejme chceme všetci naďalej, ale až teraz vidíme, aké sú pre život dôležité sociálne kontakty a možnosť vzájomnej spolupráce. Tú určite budeme potrebovať, aby sme spoločne prekonali problémy, ktoré budú po tejto epidémii nasledovať.

Tak ešte raz, dávajte na seba pozor a zostane všetci zdraví.
Oznam

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., Košice 9.10.2020.


V mesiaci november 2020 sa uskutočnia korešpondenčné voľby do Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti, do nového výboru a dozornej rady Sekcie sclerosis multiplex na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.

V dňoch 7.–9.10.2020 boli oslovení mailom všetci členovia Sekcie SM, aby do 30.10.2020 vyjadrili svoj záujem kandidovať do výboru Sekcie SM. Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS a zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom preukázaným spôsobom. Novozvolený výbor bude mať 7 členov a novozvolená dozorná rada bude mať 3 členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby do výboru bude obsahovať mená členov sekcie kandidujúcich do výboru sekcie a ten na svojom prvom zasadnutí zvolí nového predsedu sekcie.

Výsledky volieb budú zverejnené na stránke Slovenskej neurologickej spoločnosti.

COVID-19 informácie pre pacientov


COVID-19 Information for Patients


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESCENA ZA NAJLEPŠIE
PUBLIKÁCIE ZA ROK 2019

viac informácií v sekcii Odborná verejnosť

SALZBURSKÉ SEMINÁRE
PRE LEKÁROV

bližšie informácie tu.

Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Sekcia
Slovenská liga
proti epilepsii

obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr