Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prezidentka spoločnosti


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia,

aj keď sa to podľa teploty a vetra na uliciach nezdá, prichádza jar a s ňou Veľkonočné sviatky. Prajem Vám a Vašim rodinám v mene starého výboru SNeS aby ste ich prežili v pohode a v pokoji a trochu zabudli na každodenné starosti, i keď sa to často nedá. Mnohí z Vás budete aj v týchto dňoch v práci, tak Vám prajem aby tej práce aspoň bolo čo najmenej.

ZNovému výboru ktorý vzíde z volieb prajem veľa síl a energie, pretože prichádza náročné obdobie v ktorom sa bude rozhodovať o oceňovaní našej práce, teda neurologických výkonov a musíme konečne dosiahnuť aby sme nepatrili medzi najhoršie oceňované odbornosti, čo nebude ľahké a o čo sa snažíme už viac rokov, ale teraz je príležitosť to konečne zmeniť.

Ešte raz Vám prajem príjemné Veľkonočné sviatkyCentrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.
Po zaregistrovaní umožňuje link https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.
Master in NEUROMETABOLISM AND CELL BIOLOGY FOR CLINICIANS


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESSekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr