Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


foto Zuzana Gdovinová Milé kolegyne a kolegovia, som rada že sa Vám môžem prihovoriť z obnovenej stránky Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Slovenská neurologická spoločnosť je odborná vedecká spoločnosť, ktorá zastrešuje predovšetkým lekárov z odboru neurológia, ale je otvorená spolupráci s ostatnými odbormi, predovšetkým neurochirurgiou, radiológiou, kardiológiou, genetikou, rehabilitáciou, ale aj mnohými ďalšími. V dnešnej dobe elektronickej komunikácie je stránka spoločnosti najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou komunikácie nielen medzi členmi, sekciami, odbornými spoločnosťami, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Slovenská neurologická spoločnosť je členskou krajinou Európskej neurologickej akadémie (EAN), jej jednotlivé sekcie zabezpečujú spoluprácu s European stroke organisation (ESO), Movement disorders society (MDS) , International League Against Epilepsy (ILAE), kde sme členskými krajinami medzinárodnej organizácie, ale aj mnohými ďalšími zahraničnými odbornými spoločnosťami, ktoré organizujú rôzne odborné aktivity, mnohé so zameraním na vzdelávanie mladých lekárov.

Od marca Vás chceme na stránke informovať o všetkých domácich a zahraničných aktivitách, o vzdelávacích aktivitách, o aktualitách v rámci spoločnosti, preto by sa návšteva stránky mala stať súčasťou Vášho každodenného života. Budeme ale otvorení aj Vašim názorom a otázkam, na ktoré sa vynasnažíme čo najskôr odpovedať. A tak ako čas je rozhodujúca veličina v liečbe mnohých neurologických ochorení, čas je veličina, ktorá nás najviac limituje, pretože ho je málo. Avšak pre neurológa neexistuje problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Chceme do práce v rámci spoločnosti zapojiť čo najväčší počet aktívnych neurológov, ktorých potenciál by bolo škoda nevyužiť. A využiť ho chceme už pri nadchádzajúcich voľbách do výborov piatich sekcií SNeS, ktorým skončilo funkčné obdobie - sekcie pre nervosvalové ochorenia, sekcie pre cerebrovaskulárne ochorenia, neuropediatrickej sekcie, sekcie pre bolesť hlavy, a neurovertebrologickej sekcie.

Voľby sa uskutočnia v najbližšom čase a kandidátky chceme zostaviť z tých, ktorí majú záujem o aktívnu prácu vo výboroch týchto sekcií.  Budete oslovení aktuálnymi predsedami , alebo podpredsedami sekcií , alebo prezidentom SNeS (sekcia pre bolesť hlavy), aby ste na ich adresu poslali mail s krátkou motiváciou, prečo by ste chceli pracovať vo výbore sekcie. Na základe týchto mailov bude zostavená kandidátka pre voľbu výborov. Niektorí z Vás boli k práci výborov kritickí, určite niekedy aj oprávnene, teraz máte šancu to zmeniť, tak neváhajte ju využiť.

Aj keď sa už pomaly posúvame k jarnému obdobiu, prajem Vám všetkým úspešný nový rok a verím, že na budúci rok Vám ho zaželám z tejto stránky už v januári.

Dôležité LinkyNAJLEPŠIE
PUBLIKÁCIE r. 2018

Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Sekcia
Slovenská liga
proti epilepsii

obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr